Op un Solex door Maas & Waal da's gaaf!

Een dagje heerlijk met vrienden of collega's rondtouren op een solex of gewoon lekker een dagje nostalgisch met z'n tweetjes uitwaaien door het Gelderse landschap  nabij de Betuwe of Brabant. Een bijzonder dagje uit voor natuurliefhebbers.Startpunt vanuit solex museum Warempel biedt u de mogelijkheid om bij de mooie gerestaureerde RK kerk links of rechtsaf de dijk op te gaan en genieten van het recreatie of natuurgebied Aan te bevelen is rechtsaf te gaan richting de mooie stuw bij Lith. Zo kunnen we de hele dijk volgen tot we weer bij recreatiegebied uitkomen. Terug naar Warempel waar we lekker kunnen napraten over de ervaring van de solex want solex rijden is genieten.

Get Adobe Flash player

Voorwaarden

 

Voorwaarden Solex Verhuur Warempel

  

Onder “verhuurder” wordt verstaan: Solex Verhuur Warempel

Onder “huurder” wordt verstaan ondergetekende:

 

……………………………………………………………………………(naam huurder)

 

Borg;                       

Borg ≤ 10 solexen € 50,- p.st.         Borg > 10 solexen € 350

 

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 

Huurder verklaart dat alle personen uit de door hem gereserveerde groep beschikken over een geldig Nederlands rijbewijs dan wel een geldig bromfietscertificaat. Leeftijd ouder dan 16 jaar.

 

 Artikel 2 

Solex Verhuur Warempel houdt zich aan de afgesproken tijden van starten en eindigen van de ritten. Let hier goed op, 30 minuten VOOR aanvang aanwezig zijn.  

 

Artikel 3 

Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de Solex, daar deze door SVW niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. Elke Solex is door SVW voorzien van een deugdelijk hangslot wat door de huurder dient te worden gebruikt.

 

Artikel 4 

Het is ten strengste verboden:    

* een of meerdere personen te vervoeren

* Met de solexen tegen elkaar te botsen

* De trottoirbanden op en af te rijden

* Alcohol, drugs en/of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden  te gebruiken voor of tijdens de rit.

 

Artikel 5 

Te allen tijde is verhuurder gerechtigd het bedrag der eventueel verschuldigde eigen risico en andere schade met de gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van verhuurder op aanvullende schadevergoeding. De som van alle door personen uit uw gezelschap betaalde waarborgsommen kan hiervoor worden aangewend indien nodig.  

 

Artikel 6 

Huurder zal alle door personen uit deze groep gemaakte schade hoe ook genaamd aan verhuurder vergoeden. De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege de huurder met de gehuurde Solex aan zichzelf of aan derden wordt toegebracht en zal verhuurder daarvoor vrijwaren.  

 

Artikel 7 

Het huren van de Solex geschiedt op eigen risico. Solex Verhuur Warempel is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. De verhuurder is niet aansprakelijk voor het ontstaan van vet- en olievlekken op kleding dan wel schoeisel.  

 

Artikel 8 

Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. 

Verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd.  

 

Artikel 9 

De huurder verklaart dat alle personen uit de door hem gereserveerde groep, kennis hebben genomen van de huurvoorwaarden en alle solexen in goede staat te hebben ontvangen                   

                    

Wie is er online...

We hebben 9 gasten en geen leden online

Laatste nieuws...

Einde Solexverhuur
Einde Solexverhuur

Door de hoge verzekeringskosten en corona crisis zijn wij genoodzaakt  om te stoppen. Ied [ ... ]

Lees verder...
Bekijk alle nieuwsberichten (archief)